ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ - COVID-19 PureSpace - Pure Space- PellaClean - Pella Clean

27/7/2020
print a div!

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ - COVID 19
Η Pella Clean προστατεύει τους πελάτες σας.
Με αφορμή τις εξελίξεις η Pella Clean , αναλαμβάνει την απολύμανση των εσωτερικών χώρων του καταλύματος σας ως απόλυτη προτεραιότητα.
Η μέθοδος PureSpace που εφαρμόζει η εταιρεία μας, βασίζεται στην καινοτόμα τεχνική απολύμανσης επιφανειών, στρωμάτων και υφασμάτων, μέσω ξηρής εκνέφωσης και παρέχει ολοκληρωμένη απολύμανση, εξαλείφοντας το παθογόνο φορτίο σε ποσοστό 99,9%.
Η ταχύτητα και η απλότητα της εφαρμογής δίνει τη δυνατότητα χρήσης των χώρων σε λιγότερο από 1 ώρα με το επιθυμητό αποτέλεσμα.
Πλεονεκτήματα της Μεθόδου PureSpace:
• Οικολογική Απολύμανση επιφανειών, στρωμάτων και υφασμάτων.
• Καινοτόμα Μέθοδος με Χρήση Εκνεφωτή.
• Ελάχιστος Απαιτούμενος Χρόνος μόνο 1 ώρα.
• Εγγυημένη – Πιστοποιημένη Αποτελεσματικότητα. Θεσσαλονικη 
αποστείρωση και απολύμανση