Απολύμανση και Καθαρισμός WC

26/3/2024
print a div!

   
Digital Sanitizer Dispenser

arrow    Συντηρείται και εφαρμόζεται από εκπαιδευμένο τεχνικό
arrow    Λειτουργεί με 2 αλκαλικές μπαταρίες C
arrow    Δεν χρειάζεται παροχή ρεύματος
arrow    Εφαρμογή απ’ευθείας στο καζανάκι της λεκάνης
arrow    Κάλυψη όλων των τύπων WC
arrow    Δοσομετρικός έλεγχος συμπυκνωμένων καθαριστικών και απολυμαντικών
arrow    Εφαρμογή Καθαρισμού – Απολύμανσης μέσω ηλεκτρονικού χρονοπρογραμματισμού
.