Καθαρισμός Φωτοβολταϊκών Πάρκων

Η εγκατάσταση ενός φωτοβολταϊκού πάρκου αποτελεί μια αποδοτική αλλά και οικολογική επένδυση. Ωστόσο για να παράγει το μέγιστο της ενέργειας που μπορεί, δεν αρκεί μόνο η τεχνική αλλά και η συντήρηση του με ένα πρόγραμμα τακτικού καθαρισμού. Έτσι επιτυγχάνεται βελτίωση απόδοσης έως και 10% στην παραγωγή ενέργειας.

Ο καθαρισμός των φωτοβολταϊκών από ρύπους όπως γύρη, σκόνη, λάσπη, περιττώματα πουλιών κτλ. Δεν βελτιώνει μόνο την απόδοση τους αλλά παρατείνει και τη διάρκεια ζωής τους αφού συντελεί στην αποφυγή του φαινομένου   hot-pot. Τα πλαίσια καθαρίζονται με απιονισμένο νερό, που δεν αφήνει άλατα και λεκέδες, χρησιμοποιώντας ειδικές τηλεσκοπικές βούρτσες που δεν χαράζουν την επιφάνεια των πλαισίων.

Η συχνότητα του καθαρισμού εξαρτάται από την τοποθεσία. Ακόμα όμως και αν υπάρχουν οι καλύτερες συνθήκες, θα πρέπει να πραγματοποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα.