ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ PELLA CLEAN Το Βάρος

17/12/2019
print a div!

Βάρος: Το φορτίο που δέχεται ένα στρώμα μπορεί να ποικίλλει σε μεγάλο βαθμό. Επίσης, ένα άτομο με μεγαλύτερο βάρος ασκεί μεγαλύτερο φορτίο στο στρώμα σε σύγκριση με ένα πιο ελαφρύ άτομο, με αποτέλεσμα το στρώμα να χρειάζεται αντικατάσταση συντομότερα. Βεβαίωση καθαρισμού στρωμάτων για τα ξενοδοχεία.Βεβαίωση καθαρισμού στρωμάτων για τα ξενοδοχεία