ΣΥΝΒΟΥΛΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ PELLA CLEAN Η διάρκεια ζωής

17/12/2019
print a div!

Η διάρκεια ζωής του στρώματος εξαρτάται από πολλούς παράγοντες.
Συντήρηση του στρώματος: Αν φροντίζετε και συντηρείτε το στρώμα σας, θα κρατήσει για πολλά χρόνια.